link
File Manager
Loading the player ...
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ฝรั่งเศส
 • สเปน
 • เยอรมนี
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • รัสเซีย
 • ไอซ์แลนด์
 • โปแลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • อังกฤษ
 • เบลเยี่ยม
 • สวีเดน
 • เอสโตเนีย
DKC
WDC
KVC

สแกนติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกขยาย QR CODE
ดับเบิลคลิกกลับสู่สภาพเดิม

# ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ #

     

ผู้ชำนาญเส้นทางยุโรปอย่างเเท้จริง ท่องเที่ยวดินเเดนในฝัน เก็บภาพความประทับใจสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สัมผัสบรรยากาศมหานครแห่งความโรแมนติกที่ยุโรป สนใจติดต่อสอบตาม โทรศัพท์ : 02-692-7520-3
ทัวร์เยอรมนี
 
บริการท่านด้วยอาหารร้านพิเศษ และเมนูสุดดีลักซ์
เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  ปราสาทนอยชวานสไตน์
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
พระราชวังเชรินน์บรุนน์ โบสถ์แมทเธียส นาฬิกาดาราศาสตร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ปราสาทบราติสลาวา สะพานชาร์ลส์
ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทกรุงปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส
ช็อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน ถนนคาร์ตเนอร์ OLD TOWN
บินตรง กรุงเทพ-มิวนิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%

โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

download
 
กำหนดการเดินทาง
11-19 ตุลาคม 2560
22-30 พฤศจิกายน 2560
20-28 ธันวาคม 2560
(โทรติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ : 02-692-7520-3)


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 

21.00น.     คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู2 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทย แอร์เวย์โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง


วันที่สอง เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 

00.50น.     บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่  มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

(มีอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

06.45น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิก ประเทศเยอรมนี

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา(HOHENSCHWANGAU VILLAGE)ชมบรรยากาศของหมู่บ้านและประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)ปราสาทงดงามในฝันดั่งเทพนิยาย มีทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารน้ำ ชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร, ห้องทรงงาน,ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ที่ล้วนแต่งดงามจนยากจะพรรณนา แม้แต่ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง ได้แก่ นอยชวานสไตน์(NEUSCHWANSTEIN), ลินเดอฮอฟ (LINDERHOF)และแฮเรนคิมเซ่ (ROYAL PALACE OF HERRENCHIEMSEE) ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาลวาเรีย ชมวิวสวยจาก สะพานมาเรีย (MARIA BRIDGE) (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่งพาดผ่าน โตรกผาพอลเล็ท (POLLET)จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านมาเก็บภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE)นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ เช่น ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์แม่พระที่มีรูปโดมคล้ายหัวหอม t(FRAUENKIRCHE), ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า เป็นต้น ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ GLOCKENSPIELใจกลางเมืองเก่าซึ่งพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาออกมาเต้นระบำโดยประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00น.และ 17.00น.ของทุกวัน จากนั้นนำท่านสู่โรงเบียร์พื้นเมืองเยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์(HOFBRÄUHAUS)ตั้งอยู่ที่จัตุรัสพลาตเซิลในตัวเมืองมิวนิก ที่มีประวัติอันยาวนานมากว่า 400 ปีจึงกลายเป็นตำนานของโรงเบียร์เยอรมันแท้ๆ ที่โรงเบียร์แห่งนี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน การร้องเพลง เต้นรำ และเล่นดนตรีแบบบาวาเรียน เค้ากับเบียร์รสชาตินุ่มลิ้น อีกทั้งที่นี้ยังมีการจัดงานประจำปีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมิวนิก คือเทศกาลเบียร์เยอรมัน อ๊อคโทเบอร์เฟส (OKTOBERFEST) จุดเริ่มต้นของเทศกาลนี้เริ่มต้นมาจากช่วงรัชสมัยของกษัตริย์โจเซฟที่ 1 พระองค์ได้จัดงานขึ้นเพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี 1810 จนต่อมาได้กลายเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดต่อเนื่องมาทุกๆ ปีจนเป็นเทศกาลประจำปีอันโด่งดังไปทั่วโลก (เทศกาลเบียร์เยอรมัน OKTOBERFSTเริ่มจัดตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี) HOFBRÄUHAUS นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับของมิวนิค และเป็นของกำนัลแบบบาวาเรี่ยนที่มอบบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสบายแก่คนรักเบียร์ที่มาเยี่ยมเยียนจากทั่วทั้งโลก ณ โรงเบียร์แห่งนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสรรหาความแปลกใหม่ เเละอยากลิ้มลองวัฒนธรรมการดื่มเบียร์แบบมิวนิคแล้วหละก็ ไม่ควรพลาดที่จะลองชิมเบียร์ตัวนี้สักครั้งในชีวิต 

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง เมนู SAUSAGE+BEER 1แก้ว / ท่าน

นำท่านเดินสู่ที่พักLEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (HALLSTATT)เมืองเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง// เมนู ปลาเทร้า

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA((290 กิโลเมตร( นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรียนนำเที่ยวชมกรุงเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อันงดงามโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869,พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องแก้ว สวาร็อฟสกี้, ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ที่พักNH DANUBE CITYหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์(SCHLOSS SCHÖNBRUNN)ของพระนางมาเรียเทเรซ่า แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กซึ่งมีประวัติการสร้าง มาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลา ที่ประทับได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบ และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างกลมกลืน

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (245 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”จากนั้นนำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นำท่านเข้าชม โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION)นำท่านเข้าชมป้อมปราการใหญ่โตที่มีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (พิเศษบริการ ไวน์ / ซอฟดริงค์ท่านละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ)

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ + ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

เมนู อาหารพื้นเมือง

กิจกรรมพิเศษ ท่านสามารถนำรูปถ่ายที่ท่านชอบ

สกรีนลงบนขวดไวน์เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ (ขวดละ 12ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเดินทางสู่ที่พักMERCURE BUDAPEST BUDAหรือเทียบเท่าระดับ  4 ดาว


วันที่ห้า บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY)(200กิโลเมตร)เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ด้วย เมืองนี้มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม นำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ชมบริเวณภายนอกปราสาทพร้อมบันทึกภาพจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิ 4 เมตร ทั้งเรอเนสซองส์และบาร็อค เข้าสู่เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (280 กิโลเมตร)เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า จึงได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่านถ่ายรูป ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV CASTLE)ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมน้ำสุดชิวตามอัธยาศัย

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOVหรือเทียบเท่า4*


วันที่หก กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (170 กิโลเมตร) ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วย จึงที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS CATHEDRAL)วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE) สถานที่ที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE)ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ อิสระเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงาม จากนั้นนำท่านสู่ OLD TOWN SQUAREหรือจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (STARA MESTO SQUARE) บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี และรอชมนาฬิกาโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK)ที่สวยงามและจะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชั่วโมง

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง + เป็ด

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL DUOหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่เจ็ด กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี)
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY)(130กิโลเมตร) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาดแห่งสาธารณรัฐเชค ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสที่มีชื่อว่า วาลิดโล (VRIDLO) และยังขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ ท่านสามารถทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับถ้วยชามเฉพาะพิเศษทำจากพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำได้ในเมืองนี้เท่านั้น จากนั้นอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิเช่น โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซีย เป็นต้น หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง “BECHEROVKA” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวัญของฝากได้

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง// เมนู ขาหมูทอด

บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มิวนิก (MUNICH)(315 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งใน ค.ศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ที่พักLEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4


วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มิวนิก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND

13.35น.     บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925


วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
 

06.10 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
Untitled Document

เดือน

วันที่

ราคาท่านละ

ตุลาคม 60

11-19  ตุลาคม

89,900.-

พฤศจิกายน 60

22-30 พฤศจิกายน

89,900.-

ธันวาคม 60

20-28 ธันวาคม

89,900.-ราคาทัวร์รวม
       
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
-ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
-ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคาทัวร์ไม่รวม
       
-ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
-ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-ค่าทิปพนักงานขับรถ ( 5 ยูโร / คน / วัน)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
-ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

หมายเหตุ
       
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)

เงื่อนไขการให้บริการ
       
ชำระค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!